Imprezy

3 bitwy, 3 warownie, 3 wieki historii w 1 weekend

Takie rzeczy tylko na Mazowszu. W jeden weekend 14-15 września 2019 będzie można zobaczyć rekonstrukcje bitew z okresów Potopu Szwedzkiego, Victorii Wiedeńskiej i wojny obronnej 1939 roku. Prawdziwa gratka dla miłośników historii militarnej. I do tego jeszcze zwiedzanie zamków w Czersku, Pułtusku oraz fortyfikacji Twierdzy Modlin… Pozostaje tylko jeden problem – co wybrać?

SZWEDZI NA ZAMKU W CZERSKU

Wystrzały, wybuchy i szczęk ostrzy będzie można usłyszeć w sobotę 14 września 2019 na zamku w Czersku. Piknik „Szwedzi na zamku” przypomni wydarzenia z połowy XVII wieku.

Piknik będzie stał pod znakiem broni prochowej. Scenariusz imprezy nawiązuje do jednego z ciemniejszych okresów historii czerskiej warowni. W 1656 r. resztki szwedzkiej dywizji pobitej koło Warki przez wojska hetmana Stefana Czarnieckiego schroniły się w czerskim zamku. Najeźdźcy spalili okoliczne domy i dwa czerskie kościoły, a uciekając wysadzili mury warowni.

Impreza rozpocznie się o godz. 12.00 od scenki napadu na zamek. Pomiędzy popisami szermierki oraz artylerii zaplanowano m.in. naukę fechtunku dla najmłodszych i turniej łuczniczy dla widzów. O godz. 20.00 dojdzie do wieczornego starcia z udziałem największej liczby rekonstruktorów w historycznych. Będzie to próba odbicia zamku okupowanego przez Szwedów. Piknik to okazja do podpatrzenia jak żyli ludzie w XVII wieku i posilenia się specjałami kuchni szlacheckiej.

Źródło, grafika, zdjęcia i więcej informacji: www.zamekczersk.pl

PIKNIK HUSARSKI NA ZAMKU W PUŁTUSKU

Piknik Husarski a podczas niego Turniej Husarski „O pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III”, Wielki Finał Polskiej Ligi Husarskiej, inscenizacja Bitwy „Pod Wiedniem”, pokaz łuczników konnych, rekonstrukcje historyczne z husarzami oraz królem Janem III Sobieskim w rolach głównych, ognisko sarmackie i wiele innych atrakcji podczas VI Pikniku Husarskiego na Zamku w Domu Polonii w Pułtusku.

Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Zawiadamiając papieża Innocentego XI o zwycięstwie król Jan III Sobieski napisał słynne słowa: „Venimus, vidimus et Deus vicit” („Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”).

Trzysta trzydzieści sześć lat temu na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego. Bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników doprowadzając do oswobodzenia Wiednia i zakończenia inwazji wojsk tureckich na Europę.

W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy korony polskiej, w tym 25 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej wówczas formacji konnej. Jedną z owych 25 chorągwi husarskich wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski. Latem 1683 roku, żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można zatem domniemywać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa. Wartym podkreślenia tutaj jest fakt, że to właśnie chorągiew Biskupa Płockiego walnie przyczyniła się do Wiktorii Wiedeńskiej i była jedną z pierwszych, która zdobyła szarżą namiot Wezyra Kara Mustafy.

Biskup Dąmbski jeszcze przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi, a sam – mając wielkie uznanie Jana III Sobieskiego – już wcześniej położył wielkie zasługi w dziele dyplomatycznej formacji koalicji antytureckiej. Jego następca na stolicy biskupiej w Płocku, Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 roku witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla polskiego. Należy pamiętać, że został pochowany w kolegiacie pułtuskiej gdzie po dziś dzień można obejrzeć jego wmurowany nagrobek.

Na pamiątkę owych historycznych wydarzeń 14-15 września 2019 roku w Pułtusku można będzie uczestniczyć w uroczystym Dniu Tradycji Rzeczypospolitej – VI PIKNIKU HISTORYCZNYM. Po mszy świętej odprawionej o godz. 10.30 w Bazylice i przejściu na Zamek, sformowany zostanie orszak wojskowy z udziałem pielęgnujących tradycję husarzy-rekonstruktorów m.in. z Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, którzy w ten sposób przypomną wymarsz Chorągwi Biskupa Płockiego Stanisława Dąmbskiego do Krakowa. Od południa do późnego wieczora trwać będą turnieje, pokazy i prezentacje kunsztu wojsk polskich XVII wieku oraz gry i zabawy historyczne.

Źródło, grafika, zdjęcia i więcej informacji: www.zamekpultusk.pl

OBRONA TWIERDZY MODLIN 1939

Rekonstruktorzy cywilni i wojskowi wspierani przez kawalerię konną, wozy pancerne i artylerię oraz zdalnie sterowane samoloty wezmą udział w widowisku batalistycznym „Obrona Twierdzy Modlin 1939” w 80. rocznicę bitwy z niemieckimi najeźdźcami. Inscenizacja odbędzie się 15 września na terenie Twierdzy Modlin.

Rekonstrukcja jest jednym z punktów programu Pikniku Historycznego, w ramach którego będzie można zobaczyć również pokazy kawaleryjskie i wziąć udział w turnieju strzeleckim. Dzień wcześniej na cmentarzu wojennym zostaną pochowani polscy obrońcy Twierdzy, których szczątki zostały odnalezione wiosną tego roku na terenie dawnej stoczni rzecznej w Modlinie.

Obrona Twierdzy Modlin 1939

Widowisko batalistyczne przedstawiające polską obronę Twierdzy Modlin będzie głównym puktem obchodów 80. rocznicy bohaterskich walk polskich żołnierzy z niemieckim najeźdźcą.

W inscenizacji weźmie udział co najmniej 20 rekonstruktorów w strojach ludności cywilnej, 30 rekonstruktorów w mundurach Wojska Polskiego z bronią ręczną i maszynową, wspieranych przez TK3, działo Schneider 75mm oraz 4 kawalerzystów – ułanów.

Po stronie niemieckiej stanie do widowiskowej walki co najmniej 30 rekonstruktorów w mundurach Wehrmachtu z bronią ręczną i maszynową, wspieranych czołgiem (jak informuje organizator będzie to PzKfw I, PzKfw II D lub PzKfw 38(t) ), pojazdem pancernym (SDKFZ lub PSW222), moździerzem piechoty, działkiem polowym 7,5k, motocyklem BMW z koszem oraz miotaczem ognia.

Podczas inscenizacji wykorzystane zostaną także 2 niemieckie samoloty zdalnie sterowane, imitujące ataki lotnicze na Twierdzę. Podczas widowiska nie zabraknie też profesjonalnego komentarza historycznego, efektów pirotechnicznych oraz tła dźwiękowego z muzyką i efektami specjalnymi.

Piknik Historyczny

Rekonstrukcja historyczna nie będzie jedyną atrakcją Pikniku Historycznego, który rozpocznie się o godz. 12.00. W programie znalazły się sprawnościowe i bojowe polskiej kawalerii historycznej w wykonaniu grupy kaskaderów filmowych w historycznym umundurowaniu ułańskim oraz pokaz pojedynków honorowych na szable w wykonaniu wyszkolonych szermierzy.

Miłośnicy strzelania będą mogli wziąć udział w zawodach strzelania do tarczy z replik ASG. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami dla publiczności oraz koncertu.

Piknik i rekonstrukcja odbędą się 15 września 2019 r. na terenie Twierdzy Modlin przy Bramie Północy (ul. gen. Bema 200c, Rawelin, Garnizon Modlin, wjazd A).

Obchody upamiętniają bohaterską obronę Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku. Twierdza była wówczas najważniejszym przyczółkiem obrony Warszawy, a walki w tym rejonie były jednym z najdłuższych epizodów polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939. Bitwa rozpoczęła się 11 września.

Uroczysty pogrzeb obrońców z Twierdzy Modlin

Od lat wiadomo było, że niedaleko pomnika Marynarzy 1920 r. pochowano szczątki kilkunastu polskich żołnierzy walczących z Niemcami w twierdzy Modlin w 1939 r. Niestety, nieznane było położenie przedwojennego pomnika. Dopiero wiosną tego roku natrafiono na jego postument podczas prac na terenie dawnej stoczni rzecznej w Modlinie. Podczas prac ekshumacyjnych wydobyto szczątki 17 polskich żołnierzy.

14 września odbędzie się w ich intencji msza św. polowa w kościele św. Barbary (ul. Szpitalna 69), a później uroczysty pogrzeb na cmentarzu wojennym na terenie Twierdzy Modlin.

Źródło, grafika, zdjęcia i więcej informacji: www.3rzeki.pl, www.modanamazowsze.pl Fot. Arkadiusz Szafraniec, Anna Sobczak

#jackrecommends #zamekczersk #czersk #górakalwaria #zamekpułtusk #dompolonii #pułtusk #twierdzamodlin #garnizonmodlin #3rzeki #modlin #rekonstrukcje #militaria #rekonstruktorzy #historia #historiamilitarna #piknik #inscenizacja #husaria #wrzesien1939 #potop #potopszwedzki #szwedzi #weekend #festyn #dzieci #rodzina