Blog

Zegrze – marina w porannej mgle

Poranek nad Jeziorem Zegrzyńskim może być doskonałym plenerem fotograficznym, szczególnie gdy wstanie się około 6:00, a nad wodą ścielą się poranne mgły. Tak wygląda marina WAT w Zegrzu Północnym oraz pamiętający lepsze czasy, stary port na terenie Pałacu Zegrzyńskiego. W okolicach można też znaleźć sporo innych „trącających myszką” ciekawostek oraz ciszę i spokój z dala od zgiełku zalewowych kurortów. Jest klimacik!

 

Jezioro Zegrzyńskie powstało jako zbiornik retencyjny na Narwi, utworzony w 1963 i jest wykorzystywane przede wszystkim do celów rekreacyjnych oraz jako rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej.

Powierzchnia zbiornika wynosi 3030 ha, długość 41 km (na Narwi), szerokość do ok. 3,5 km. Zbiornik powstał po przegrodzeniu koryta Narwi zaporą w Dębem. Na zaporze została zbudowana elektrownia wodna o mocy 20 MW. Podczas budowy utworzono ok. 60 km wałów ochronnych, co zmniejszyło możliwość powstawania powodzi w dolnym biegu Narwi i Bugu. Powstanie zbiornika przyczyniło się do nawodnienia ok. 8 tys. ha łąk i gorszych gruntów oraz uregulowania gospodarki wodnej na terenie ok. 13 tys. ha. Zbiornik połączony jest z Bugiem i Narwią oraz z Wisłą poprzez Kanał Żerański.

Zbiornik otoczony jest lasami sosnowymi, które występują między Dębem a Wieliszewem, Białobrzegami i Rynią, a także w okolicach Jadwisina i Jachranki. Swoje siedliska mają tu ptaki takie jak m.in. rybitwy, mewy, łabędzie, perkozy i kaczki.

Jezioro jest miejscem rekreacji mieszkańców Warszawy i okolic w związku z licznymi ośrodkami sportów wodnych. Swoją świetność przeżywało w latach 70. XX wieku, gdy wokół powstało wiele ośrodków wypoczynkowych. Na początku XXI wieku zaniedbane ośrodki wykupywano i przebudowywano według wówczas panujących standardów i w konsekwencji jezioro stało się ponownie atrakcyjne. Ośrodki wypoczynkowe i sportów wodnych zlokalizowane są głównie w takich miejscowościach jak: Nieporęt, Zegrze, Zegrze Południowe, Serock, Zegrzynek, Jadwisin, Jachranka, Białobrzegi i Rynia.

 

 

Zdjęcia: J.A.Kwiatkowski/GoodPress

Materiał powstał we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną
*****
#JackRecommends #Poland #best #events #places #trends #travel #lifestyle #blog #najlepsze #imprezy #miejsca #trendy #podróże #zegrze #jezioro #marina #jachty #zagle #zalewzegrzynski #jeziorozegrzynskie #mazowsze