Trendy

O życiu w tempie slow

Aż 27% Polaków stresuje się w pracy1. W rankingu „The Workforce View in Europe 2018” zajmujemy pierwsze miejsce i wygrywamy z Brytyjczykami oraz Francuzami. Ciągła presja towarzyszy nam nie tylko w życiu zawodowym. To problem, który zauważyły studentki Uniwersytetu SWPS. Z ich inicjatywy powstała prowadzona w mediach społecznościowych akcja Slow not lazy.

Kampania promuje życie w zgodzie z filozofią slow life. Na pomysł jej przeprowadzenia wpadły cztery studenki kierunku zarządzanie i przywództwo: Martyna Adaszak, Karolina Krawczyk, Dominika Markowicz i Katarzyna Smaroń. Ankieta przeprowadzona w najbliższym otoczeniu pomysłodawczyń pokazała, że ponad 50% badanych odczuwało niezadowolenie albo wręcz poczucie winy, kiedy przekroczyło czas wyznaczony na relaks.

Jesteśmy aktywne zawodowo i wiemy z czym wiąże się szybkie tempo życia. Śpieszymy się i w pracy, i w prywatnym czasie. Dlatego kiedy okazało się, że jednym z elementów programu studiów jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej, nie musiałyśmy zastanawiać się zbyt długo nad tematem – mówią pomysłodawczynie Slow not lazy. – Chcemy promować świadome odpoczywanie i przekonać innych, że nawet w pracy możemy zwolnić, wykonywać swoje obowiązki z większą uważnością i poczuciem komfortu. To korzyść zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy – dodają studentki.

Symbolem kampanii jest leżak z wizerunkiem żółwia, zwierzęcia słynącego z nieśpiesznych ruchów, który niespodziewanie pojawiał się w różnych miejscach Warszawy. Stanowił on element happeningu zachęcającego mieszkańców stolicy do znalezienia chwili na odpoczynek. Do wyciszenia przekonywały także same autorki kampanii, które w godzinach szczytu relaksowały się na leżaku. Wykonane w czasie takich sesji zdjęcia umieszczały na Instagramie z hashtagiem #slownotlazy i #polezakuj (od: poleżakuj). W mediach społecznościowych publikowały także wskazówki, jak świadomie odpoczywać.

Chcemy promować świadome odpoczywanie i przekonać innych, że nawet w pracy możemy zwolnić, wykonywać swoje obowiązki z większą uważnością i poczuciem komfortu. To korzyść zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Slow life vs szybcy i wściekli

Jak wynika z pierwszego i jedynego raportu badającego filozofię slow life w polskim wydaniu, aż 52% respondentów przyznaje, że zdarza im się pracować także w czasie wolnym2. To najczęściej osoby pomiędzy 25. i 44. rokiem życia. Aż 30% z nich czuje wyrzuty sumienia, gdy odpoczywa. Dotyczy to w większym stopniu kobiet i wyższej kadry menedżerskiej. Co ciekawe, dyskomfort wynikający z niewykonywania obowiązków zawodowych w czasie wolnym odczuwa też aż 49% osób w wieku 18-24 lata i tylko 18% osób w wieku 55+. Czy kampanie promujące wolniejsze tempo życia sprawią, że Polacy będą mniej zestresowani?

Przypisy:

[1] https://www.adp.pl/assets/vfs/Domain-3/Workforce-View-2018/PL/ADP-Workforce-View-2018-PL.pdf

[2] https://www.naturativ.pl/raportslow/

Zdjęcie tytułowe: Pixabay
Źródło: Centrum Prasowe SWPS – Uniwersytet Humanistyczny