Miejsca

Królewski Ogród Światła w Wilanowie

To jeden z laureautów konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2017. Nagrodzeni w konkursie to obiekty, inicjatywy i imprezy cykliczne, które charakteryzują się największą atrakcyjnością dla turystów, mają jasno określone perspektywy rozwoju oraz są skomercjalizowane, co przynosi zyski gospodarcze dla branży około turystycznej oraz korzyści dla społeczności lokalnych. Jakby na to nie patrzeć, to doskonale wzorce dla rozwoju turystyki na Mazowszu i w całej Polsce.

 

Królewski Ogród Światła (KOŚ) to projekt realizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie we współpracy z dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy. Jest to wystawa plenerowa w ramach której tysiące kolorowych diod rozświetla ogród pałacowy, a każdy z elementów instalacji odwołuje się do źródeł ikonograficznych, symboliki pałacu, Jana III Sobieskiego i innych historycznych postaci.

Ekspozycja łączy design i nowoczesne technologie, a jednocześnie pozwala poczuć niezwykłą atmosferę królewskiego dworu. W weekendy na fasadzie pałacu wyświetlane są mappingi – trójwymiarowe pokazy łączące światło, obraz i dźwięk.

Królewski Ogród Światła składa się z: Labiryntu Królewskiego, Zimowego Ogrodu Króla, Muzycznego Ogrodu Wyobraźni, Alei Kandelabrów, Świetlistego Baldachimu oraz imprezy Królewski Festiwal Światła. KOŚ oferuje także strefę dla dzieci i strefę gastronomiczną.

 

Atrakcyjność turystyczna

Unikatowość produktu wynika z połączenia kilku elementów:
Miejsce – wyjątkowa, historyczna przestrzeń zabytkowego pałacu i ogrodu króla Jana III Sobieskiego.
Obszar – wyjątkowo duża ilość instalacji świetlnych, która docelowo obejmie 30 000 m2.
Pokazy – wyjątkowe, trójwymiarowe mappingi wyświetlane na fasadzie barokowego pałacu, wykorzystujące jego elementy architektoniczne do stworzenia iluzji budynku pełnego życia z epoki króla Jana III Sobieskiego.
Czas – prawdopodobnie jest to najdłużej trwający „festiwal światła” na świecie (co roku od końca października do przełomu lutego i marca).

 

Co w planach na przyszłość

Plan rozwoju podzielony jest na etapy. Na początku będzie to powiększenie obszaru do 30.000 m2.

Potem nastąpi wprowadzanie nowoczesnych technologii z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości i nowych form przestrzennych jak np. kinetyka w przesyłaniu pozdrowień podczas wyświetlania mappingu, „mówiące” konstrukcje szkieletowych figur geometrycznych reagujące na dotyk widza, wprowadzanie nowych, coraz bardziej energooszczędnych źródeł światła.

W ramach rozwoju przestrzennego przewiduje się wzbogacenie wystawy o Grotarnię Sobieskiego – będzie to 2000 m2 osłoniętych od niepogody z bogatym programem edukacyjno-rozrywkowym. Docelowo edukacja i zabawa będzie wspierana poprzez możliwość skorzystania z wirtualnych wycieczek na bazie aplikacji mobilnej „Królewski Ogród Światła”.

 

Komercjalizacja

Produkt turystyczny jest komercjalizowany poprzez sprzedaż biletów w kasie muzeum, on-line przez platformę sprzedażową oraz przez platformę Groupon. Bilety można kupić z wyprzedzeniem, ale też bezpośrednio przed wejściem do obiektu. Od roku 2017 prowadzona będzie również sprzedaż przez portal boooking.com.

Oferta sprzedażowa wysyłana jest do kilkuset biur podróży w całej Polsce oraz 6600 szkół i przedszkoli na terenie województwa mazowieckiego. Docelowo możliwości recepcyjne produktu są szacowane na 5 000 gości jednorazowo oglądających ekspozycję.

 

Dodatkowe atuty

Królewski Ogród Światła to prawdopodobnie jeden z niewielu komercyjnych produktów turystycznych proponowany w Warszawie na świeżym powietrzu w trakcie zimy.

Bezpośrednio daje zatrudnienie 150 osobom obsługi, generuje ruch turystyczny w wysokości ponad 230 tys. gości w sezonie, a przychód z biletów wynosi ponad 1,5 mln zł. Tak duży ruch przynosi też zyski w branżach około turystycznych jak transport, taksówki, hotele, restauratorzy, sprzedaż gadżetów i pamiątek.

W ramach działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) część biletów udostępniona jest nieodpłatnie: dla domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych i nielicznych grup, których nie stać na zakup biletów, dla mediów przygotowujących materiały o ekspozycji oraz w ramach konkursów organizowanych na profilu Facebook.

 

Otwarcie sezonu Królewskiego Ogrody Światła 2017/2018 będzie miało miejsce już 28 października br. od godz. 17:00. Wydarzeniu będzie towarzyszył targ produktów regionalnych.

 

Na zdjęciach: Wizualizacje instalacji świetlnych Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie w sezonie 2017/2018

 

Źródło, zdjęcia, grafiki i więcej informacji:
Królewski Ogród Światła Wilanów
02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Tel. +48 882 341 106
www.wilanow-palac.pl , www.facebook.com/krolewskiogrodswiatla

 

*****

#JackRecommends #Poland #best #events #places #trends #travel #lifestyle #blog #najlepsze #imprezy #miejsca #trendy #podróże #warszawa #warsaw #wilanów #królewskiogródświatła #koś #iluminacje #njlepsyproduktturystyczny #mazowsze #polskaorganizacjaturystyczna #konkurs #otwarcie #sezon #2017/2018 #zima #atrakcje #ogród #festiwalświatła>