Podróże

Bezpieczne wakacje dla dzieci

Wkrótce najmłodsi turyści wyruszą na wakacyjne wyjazdy, kolonie i obozy, ciesząc się wolnym od nauki czasem. Jak zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży był bezpieczny i przebiegał bez przykrych niespodzianek? Polska Izba Turystyki przedstawia porady dla rodziców oraz informacje o najnowszych zmianach w prawie dotyczącym wyjazdów dla dzieci.

 

W tym sezonie letnim obowiązują nowe przepisy oświatowe regulujące wypoczynek dzieci i młodzieży. Branża turystyczna zabiegała o wprowadzenie zmian już od 2012 roku, uważając że dotychczasowy ich kształt nienależycie zabezpieczał wypoczynek najmłodszych uczestników.

W efekcie starań m.in. Polskiej Izby Turystyki w latach 2015-2016  wprowadzono szereg zmian w ustawie o systemie oświaty, ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym oraz wydano nowe akty wykonawcze. Dzięki nim wypoczynek dzieci i młodzieży stał się bezpieczniejszy, pod warunkiem, że korzystamy z legalnie działającego organizatora.

Przed wysłaniem dzieci na obóz czy kolonie należy przede wszystkim zweryfikować organizatora wypoczynku. Każdy podmiot oferujący wyjazdy dla dzieci na zasadach komercyjnych musi posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (można to sprawdzić na stronie www.turystyka.gov.pl). Każdy wypoczynek musi być też zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego dla siedziby organizatora. Rodzice mogą telefonicznie lub osobiście sprawdzić w kuratorium, czy dany wyjazd został zgłoszony. Można to też sprawdzić w Bazie Wypoczynku MEN:  www.wypoczynek.men.gov.pl.

Pamiętajmy, że sprawdzając organizatora wypoczynku i upewniając się, że działa on legalnie mamy pewność, że wakacje dzieci będą zorganizowane zgodnie z przepisami. Odpowiedzialność za ich przestrzeganie, za sprawdzenie kadry i warunków, w których przebywa młodzież, spoczywa na Kuratorium Oświaty. Rodzic nie musi więc martwić się o nic innego niż sprawdzenie organizatora i odpowiednie przygotowanie dziecka do wypoczynku. Zanim wyślemy dziecko na wypoczynek warto jednak dopilnować kilku spraw, aby wyjazd przebiegł bez problemów.

Przed wyjazdem należy dokładnie zapoznać się z ofertą wypoczynku, która musi zawierać:
•    dokładne dane teleadresowe organizatora kolonii lub obozu;
•    nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, wysokość ubezpieczenia KL i NNW w przypadku imprez zagranicznych;
•    miejsce pobytu uczestników, ilość i rodzaj  świadczeń (noclegi, wyżywienie);
•    program imprezy;
•    cenę podstawową za wszystkie oferowane świadczenia i informacje o opłatach dodatkowych, obowiązkowych lub fakultatywnych;
•    informację o dokumentach, jakie musi przy sobie posiadać dziecko (dowód osobisty UE, paszport kraje poza UE, legitymacja szkolna).

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, musimy podpisać z organizatorem wypoczynku umowę- zgłoszenie. Przed podpisaniem umowy, należy dokładnie zapoznać się z dołączonymi do niej warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej. Pamiętajmy, że mamy prawo do dodatkowych ubezpieczeń np. od kosztów rezygnacji z imprezy, chorób przewlekłych, sportów ekstremalnych itp.

Obowiązkiem organizatora jest poinformowanie nas o wymaganych dokumentach i dodatkowych opłatach, oraz w przypadku wyjazdu  w rejony egzotyczne, o obowiązkowych szczepieniach lub przeciwwskazaniach do udziału w imprezie.

„Polska Izba Turystyki sugeruje, aby zawsze podpisać z organizatorem umowy na wykonanie usługi oraz zachować dokument potwierdzający dokonanie wpłaty, co stanowi m.in. ewentualne prawo do roszczeń za  źle wykonaną usługę. Podpisując umowę w biurze agencyjnym, pamiętajmy o sprawdzeniu, kto jest organizatorem wyjazdu” – przypomina Małgorzata Karwat z Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki.

Podstawą zakwalifikowania- przyjęcia dziecka na wypoczynek jest prawidłowo wypełniona Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku. Wypełniając ją należy podać ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, alergiach na pokarmy, leki, ukąszenia, telefony kontaktowe do rodziny.

W przypadku, kiedy dziecko zażywa na stałe leki, należy dołączyć informację z nazwą leku, dawkowaniem, imieniem i nazwiskiem dziecka oraz osobno napisanym upoważnieniem na ich podawanie przez opiekuna lub pielęgniarkę. Leki i informacje należy zapakować do torebki z automatycznym zapięciem i przekazać opiekunowi na zbiórce.

Przed wyjazdem rodzic powinien również przygotować dziecko do wypoczynku. Jeżeli dziecko uczestniczy w tego typu wyjeździe po raz pierwszy, należy dowiedzieć się u organizatora o podstawowe wyposażenie kolonisty. Warto też ustalić wysokość kieszonkowego, a przed wyjazdem sprawdzić dokładnie bagaż dziecka. Koniecznie należy omówić z dzieckiem podstawowe zasady zachowania na koloniach lub obozie i oraz uczulić, aby przestrzegało wszelkich regulaminów przewidzianych przez organizatora. Należy też ustalić zasady korzystania z telefonu komórkowego z dzieckiem i organizatorem.

 

Zdjecie: Pixabay / Źródło: Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnie działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

 

* * * * *

#JackRecommends #poland #best #events #places #trends #travel #lifestyle #blog #najlepsze #imprezy #miejsca #trendy #podróże #bezpieczeństwo #bezpieczne #kolonie #przepisy #cosprawdzić #wyjazdy #pit #turystyka #wypoczynek #organizacja
#warszawa #warsaw #mazowsze #mazovia #polska #town #village
#pomysł #idea #weekend #citybreak #atrakcje #attractions #przygoda #adventure #wakacje #holiday #wyprawy #expeditions
#regionalne #regional #kuchnia #cuisine #kitchen #smak #taste #jedzenie #food #napoje #drinks #restauracje #restaurants #zdrowie #health #sport #aktywnosc #activity #rodzina #family #dzieci #children
#noclegi #accomodations #hotele #hotels #goscinnosc #hospitality #wyszukiwarki #airbnb
#drogi #roads #trasy #routes #szlaki #trails
#komunikacja #communication #transport #pieszo #walking #rower #bike #samochod #auto #car #skuter #scooter #motocykl #motor #motorcycle #autobus #bus #tramwaj #tram #pociag #train #kajak #canoe #lodz #boat #statek #ship #samolot #plane
#kultura #culture #rozrywka #entertainment #tradycje #tradition #wzornictwo #design #rekodzielo #handicraft #muzyka #music #koncert #concert #moda #fashion #festiwal #festival #rajd #rally #konkurs #competition #klub #club #spotkanie #meeting #ludzie #people
#morze #sea #gory #mountains #jeziora #lakes #rzeki #rivers #natura #nature
#wiosna #spring #lato #summer #jesien #autumn #zima #winter
#prawdziwy #real #obraz #picture #foto #photo #krajobraz #landscape #fotografia #photography
#zaproszenie #invitation #zapraszamy #welcome

 >